Solucions tic a la teva mida

E-TIC és una companyia especialitzada en Consultoria, Serveis Tecnològics
i Outsourcing situada a Barcelona.


E-TIC està formada per experts en Consultoria, amb un profund coneixement del mercat
tecnològic i àmplia experiència en diferents sectors de negoci.
E-TIC ofereix solucions a mida i personalitzades.

La nostra Identitat

E-TIC és una empresa especialitzada en Tecnologies de la Informació i Comunicacions situada a Barcelona,
que conjuga una extensa experiència en gestió, una àmplia capacitat tecnològica i una clara vocació de servei.

E-TIC es caracteritza per la seva agilitat, flexibilitat, organització i adaptabilitat, característiques fonamentals
en un sector en permanent transformació.

La nostra Missió

 

E-TIC té com a missió principal ajudar a les empreses a desenvolupar-se, fent seus els seus reptes
de negoci, aportant solucions tecnològiques, innovadores i basades en l'experiència.

 

E-TIC vol contribuir a la generació d'ocupació, oferint l'oportunitat de desenvolupar carreres
professionals dins del sector tecnològic a persones amb talent.

 

E-TIC vetllarà en tot moment per afavorir la igualtat d'oportunitats recolzant col·lectius amb
risc d'exclusió social o causes benèfiques.

La nostra Visió

E-TIC té com a visió consolidar-se com una companyia de tecnologies de la informació de referència
en els seus clients, oferint solucions i serveis de valor afegit.

Per aconseguir aquest objectiu, E-TIC aporta en la realització de la seva activitat:

1

Estabilitat en el servei amb
els seus clients mitjançant l'assegurament
de la qualitat i el compromís d'eficiència
en els seus treballs.

2

Estabilitat en els seus equips de treball,
mitjançant la integració, la formació,
el respecte professional i la definició
de plans continus de millora.

Els nostres Valors

En un món cada vegada més globalitzat, E-TIC vol destacar pels seus valors emocionals
on preval la particularització i personalització.

Compromís professional
amb els nostres clients i
col·laboradors.

Innovació. Afany de millora
contínua mitjançant la
Recerca i Formació.

Esperit de Col·laboració
i treball en equip.
Participació i suport mutu.

Flexibilitat: Total adaptació
als requeriments
o necessitats del client.

Coneixement: Experiència
Tècnica, Funcional i de Negoci.

Confiança. Respecte professional
i personal amb els nostres
col·laboradors i clients.

Motivació: Polítiques de
motivació dels nostres consultors.
Trajectòries professionals.

Tens un projecte en ment?

A E-TIC podem ajudar-te a fer realitat els teus projectes.
Fem nostres els reptes dels nostres clients.

Contacta'ns