Missatge d'error

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters a drupal_get_feeds() (línia 394 de /home/customer/www/etichost.com/public_html/includes/common.inc).

Política de Privacitat

A través del present document, “E-TIC Sistemes, S.L.U.” (d'ara endavant “E-TIC”), informa als usuaris de la Web www.etics.es, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, i la normativa europea i estatal de desenvolupament, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “E-TIC” les dades personals que els són sol·licitats en els diferents formularis. La informació exhibida guarda relació amb els serveis de consultoria informàtica que s'ofereix i altres serveis relacionats.

Per tant, s'informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitats seran incorporats a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del com el titular i responsable és “E-TIC” (CIF B-63504567), amb domicili social en Avinguda Parc Logístic, 22-26, Edifici B, Planta 1ª, 08040 Barcelona SPAIN, duent a terme un tractament mixt amb la finalitat de potenciar i mantenir la relació que les parts decideixin establir (negocial o laboral), qualsevol servei addicional relacionat amb el principal, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels nostres serveis.

Quant a possibles cessions a tercers, aquestes sempre estaran limitades al seu previ consentiment o bé quan respongui a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica on el seu desenvolupament, compliment i control impliqui necessàriament la connexió d'aquest tractament amb fitxers de tercer. També quan estigui emparada en una norma legal d'obligat compliment.

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en els diferents formularis de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “E-TIC” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

En relació amb la informació de possibles candidats a llocs de treball, que faciliten les seves dades tant personals com de formació i experiència, s'informa que aquests podran ser facilitats als clients que puguin estar interessats en el seu perfil, per la qual cosa facilitar les seves dades a través de la web, implica l'acceptació de la present política i de les referides cessions. Amb independència de la signatura del model de consentiment corresponent.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s'estableix en l'elenc normatiu de protecció de dades, l'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau, de limitació i portabilitat, dirigint una comunicació escrita a “E-TIC”, Avinguda Parc Logístic, 22-26, Edifici B, Planta 1ª, 08040 Barcelona SPAIN, en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Respecte al dret d'accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no compleixi els requisits anteriorment citats i no s'acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte de l'exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “E-TIC”.

"E-TIC” ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. S'han adoptat les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixen aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al sistema d'informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

La Web de “E-TIC” podrà contenir enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d'interès per als usuaris. “E-TIC” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat. La informació en els diferents fòrums socials pretén ser corporativa i publicitària dels continguts oferts, i en el cas que algun usuari realitzi alguna sol·licitud d'aquests, explícitament assumeix els continguts de l'avís legal i la política de privadesa de “E-TIC”.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privadesa, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: etic@etics.es.

© 2018 - “E-TIC SISTEMES, S.L.U.”