Una oferta flexible

La nostra oferta de Serveis ofereix una solució flexible, per ajustar-se
a les necessitats dels nostres clients de qualsevol sector d'activitat.

Valor Afegit

E-TIC neix amb el convenciment que els projectes, els negocis i els reptes els fan possibles les persones, és per
això que l'èxit o el fracàs de qualsevol objectiu es basa fonamentalment en l'equip
responsable de la consecució.

En el nostre sector la Tecnologia és l'eina però el que realment aporta un valor diferencial és l'eficiència.

El gran coneixement del sector i l'àmplia experiència en gestió de la direcció d'E-TIC,
ha permès que el nostre factor diferencial es basi en els següents valors:

 • Vocació d'empresa de Serveis.
  Màxima flexibilitat i adaptació a
  els requeriments dels nostres clients.
 • Garantia de Qualitat. Compromís professional
  amb els nostres clients i col·laboradors
  mitjançant acords de qualitat.
 • Relacions professionals basades en
  la confiança.
 • Fem nostres els reptes
  de nostres clients.
 • Afany de millora contínua. Innovació
  i Formació.
 • Esperit de col·laboració i treball
  en equip.
  Participació i suport mutu.
 • Respecte professional i personal amb els nostres
  col·laboradors i clients.
  Tracte humà i personalitzat.
 • Polítiques de motivació dels nostres
  consultors. Trajectòries professionals.

Serveis

La nostra oferta de Serveis ofereix una solució flexible, per ajustar-se a les necessitats dels nostres clients
de qualsevol sector d'activitat.

Les nostres solucions combinen la tecnologia amb els plans de negoci dels nostres clients,
amb l'objectiu d'obtenir el millor resultat.

Oferim solucions innovadores mitjançant l'ús de metodologies que permeten dur a terme
els requeriments dels nostres clients amb la seguretat de l'experiència i el compromís de qualitat.

Els nostres acords de col·laboració es basen en els següents models:

E-TIC realitza els seus projectes amb la finalitat d'assegurar l'èxit a les necessitats dels seus clients, oferint:

 •  Desenvolupament de solucions a mida
 •  Implantació de productes
 •  Re-enginyeria de sistemes
 •  Consultoria i Auditories Tecnològiques
 •  Definició d'Arquitectures
 •  Integració de Sistemes i Aplicacions


Els projectes dels nostres clients són els nostres projectes.

E-TIC aborda qualsevol projecte amb compromís total en planificació, cost i qualitat. Aportant la nostra experiència, la capacitat d'innovació i adaptant-nos sempre als requeriments del client, tant tècnics com a funcionals.

A E-TIC desenvolupem els projectes amb metodologies i arquitectures basades en estàndards i disposem de la capacitat tècnica necessària, tant en coneixement com en infraestructures, per dur a terme amb èxit qualsevol projecte que se'ns confiï.

És molt important prestar la màxima atenció al compromís pactat en els tres eixos fonamentals d'un projecte: Planificació, Cost i Qualitat, per a això la Gestió del Projecte ha de definir i permetre un model de relació que permeti el seguiment del grau d'avanç de forma directa o puntual a més de les fites clarament definits per fases o lliuraments.

Finalment l'èxit s'aconseguirà si el sistema desenvolupat compleix amb les expectatives i és acceptat i utilitzat pels usuaris. Per aconseguir l'ús satisfactori és necessària la fase de formació acompanyada per una atenció especial i planificada depenent de la complexitat de l'aplicació, el volum d'usuaris i l'existència de diferents rols o perfils.

E-TIC es compromet amb els seus clients oferint-los un servei d'externalització flexible i d'alta qualitat, aconseguint l'èxit del seu negoci.

Outsourcing d'Aplicacions

Per donar resposta a les necessitats dels seus clients de tecnologies de la informació referent a la Gestió d'Aplicacions, Manteniment Evolutiu i Correctiu d'aplicacions i Atenció a Usuaris, E-TIC ofereix:

 •  Innovació per realitzar la millora contínua
 •  Garantia de qualitat en el seu servei
 •  Tracte humà i personalitzat
 •  Compliment d'acord de nivell de servei
 •  Metodologia pròpia o adaptada al client
 •  Eines per donar suport al servei

Outsourcing d'Infraestructures

Per donar resposta a les necessitats d'infraestructures dels seus clients referents a la gestió Microinformàtica, Gestió distribuïda de Servidors i Xarxes i la Gestió de Processaments de dades, E-TIC ofereix:

 •  Tècnics especialistes en les últimes tecnologies
 •  Equips multidisciplinaris
 •  Definició d'ANS per poder complir i assegurar els nivells de qualitat
 •  Assistència remota o presencial

El coneixement i experiència dels seus consultors, permet a E-TIC realitzar un suport tècnic als seus clients oferint-los:

 •  Consultors especialitzats en Tecnologia i Comunicacions
 •  Consultors Funcionals i de Negoci
 •  Aportació de Metodologia i Experiència
 •  Integració en equips del client
 •  Suport en Gestió de Equips
 •  Oficines de Projectes

Consultors especialitzats en Tecnologia i Comunicacions

E-TIC disposa en la seva plantilla d'Enginyers especialitzats en consultoria Tecnològica i de Comunicacions. En l'actualitat pot oferir diverses línies tècniques d'especialització que principalment estan centrades en les plataformes més consolidades del mercat i sobretot en Noves Tecnologies. E-TIC pot oferir als seus clients un suport planificat per a projectes concrets de consultors especialistes que ajudin a desenvolupar, evolucionar o mantenir els seus sistemes d'informació.

Consultors Funcionals i de Negoci

E-TIC ofereix la seva experiència en diferents sectors a través de la col·laboració i participació dels seus consultors al llarg de les seves trajectòries professionals, per dissenyar o millorar els processos funcionals o de negoci dels nostres clients. Podem aportar coneixement i regles de negoci, sempre respectant al màxim els codis de confidencialitat i de competència.

Aportació de metodologia i experiència

Qualsevol desenvolupament o servei ha de realitzar-se sota el seguiment de la metodologia adequada. A E-TIC disposem de metodologies pròpies basades en estàndards i en la nostra pròpia experiència, que posem a la disposició dels nostres clients. Depenent del tipus de servei, fase o fins i tot tecnologia, el mètode a aplicar pot variar. És necessari aplicar l'experiència i el coneixement per escollir i adaptar la metodologia a seguir.

Integració en equips del client

La integració no només requereix de coneixement d'una tecnologia sinó d'un perfil humà adequat a l'equip existent. A E-TIC posem especial èmfasi en els valors humans, i busquem que les capacitats conjuguin amb l'actitud i el talent dels nostres consultors. Intentem aportar consultors que siguin proactius i els motivi el treball a exercir, per assegurar la qualitat dels treballs així com la productivitat des del primer dia.

Assegurament de la qualitat

La Definició i Desplegament de procediments de proves; ens permet detectar els defectes amb anticipació, Gestionar les proves i Eficiència de costos (millora del ROI). A E-TIC apliquem procediments de qualitat en totes les fases del cicle de vida del programari. El resultat es tradueix en l'augment de la Qualitat, el Compliment de les Planificacions i la Reducció de Costos.

Oficines de Projectes

En grans organitzacions la integració dels processos de negoci entre departaments i/o companyies, requereix de gran capacitat de gestió. És important que els caps de projecte siguin imparcials en la presa de decisions i vetllin sempre per la millor solució, alineats en tot moment amb els objectius marcats. E-TIC disposa de consultors experts en gestió de projectes, que aporten bagatge tecnològic i domini de tècniques de lideratge i negociació, per satisfer a tots els rols implicats en projectes complexos.

Tens un projecte en ment?

A E-TIC podem ajudar-te a fer realitat els teus projectes.
Fem nostres els reptes dels nostres clients.

Contacta'ns