Missatge d'error

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters a drupal_get_feeds() (línia 394 de /home/customer/www/etichost.com/public_html/includes/common.inc).

Avís legal i condicions d'ús

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L'empresa titular d'aquesta website és “E-TIC SISTEMES, S.L.U.”, amb domicili a Avinguda Parc Logístic, 22-26, Edifici B, Planta 1ª, 08040 Barcelona SPAIN, amb número de C.I.F.: B-63504567, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 36554, foli 0084, fulla 293527, inscripció 5a. Correu electrònic de contacte etic@etics.es.


La informació continguda a  www.etics.es constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix “E-TIC SISTEMES, S.L.U.” (d'ara endavant “E-TIC”) en el sector de les noves tecnologies oferint concretament serveis de consultoria, anàlisi, disseny, desenvolupament, implantació, assistència i manteniment de sistemes informàtics així com la comercialització de productes i serveis relatius a aquesta activitat i el desenvolupament d'accions formatives en el citat camp, i on s'ofereix per tant, accés a continguts del sector de diversa naturalesa.

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D´ÚS

L'accés a la Web www.etics.es exigeix l'acceptació de les condicions d'ús, la seva política i avís legal que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web sense necessitat de previ avís. El fet de navegar o utilitzar aquest suport suposa l'acceptació inequívoca d'aquestes.

 

COMUNICACIONS  COMERCIALS

En compliment de l'article 21 de Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Vostè consent expressament que “E-TIC” li enviï comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic a l'adreça facilitada per vostè sobre els serveis i productes oferts per “E-TIC”. En qualsevol cas, aquest consentiment és revocable en qualsevol moment, per la qual cosa haurà d'enviar la seva sol·licitud de revocació del consentiment a l'adreça de correu electrònic etic@etics.es.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.etics.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor d´ “E-TIC”, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o decompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “E-TIC” 

L'usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per a les finalitats proposades per “E-TIC” i que consisteix en informar i publicitar l'activitat d'aquesta societat. Queda prohibida qualsevol utilització amb finalitats comercials diferents als establerts per “E-TIC” o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual pertanyen íntegrament a “E-TIC”.

“E-TIC” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“E-TIC” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi a aquestes.

En el mateix sentit, “E-TIC” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “E-TIC” podrà contenir enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. “E-TIC” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“E-TIC” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web www.etics.es i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.

“E-TIC” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de “E-TIC”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “E-TIC” sol·liciti dades personals, o l'usuari els proporcioni voluntàriament amb la finalitat de rebre informació o inscriure's en qualsevol candidatura s'informarà degudament a  l'usuari conforme a el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol·licitud d'informació de “E-TIC” seran objecte de tractament i s'incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “E-TIC”.

La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació laboral o contractual que si escau s'estableixi amb “E-TIC”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar, així com qualsevol relació comercial o de col·laboració que es pugui plantejar.
Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que pogués derivar aquesta acció.

“E-TIC” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. 
Vostè queda informat que no es preveuen cessions de les seves dades personals, excepte aquelles que siguin imposades per la Llei, així com tampoc es preveuen transferències a tercers països. 
 Si escau, qualsevol possible cessió estarà emparada en l'obligat compliment de la legislació o bé en el seu consentiment explícit.

“E-TIC” l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de caràcter personal, així com el dret de portabilitat, sol·licitant-lo mitjançant correu electrònic enviat a la següent adreça: etic@etics.es , havent d'adjuntar còpia del seu DNI i amb indicació expressa del següent:

1) Petició en què es concreta la sol·licitud.
2) Adreça postal o correu electrònic a l'efecte de notificacions.
3) Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.
Li recordem que l'autoritat de control a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es).
Per a més informació, si us plau consulti la política de privacitat específica a aquest efecte.

 

COOKIES

Únicament per al cas que s'accedeixi a la Web www.etics.es mitjançant un enllaç o bàner procedent d'un afiliat de “E-TIC” s'utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l'efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va ha rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui
accedir a la informació de la pàgina www.etics.es. (El contingut de cookies el trobarà en Política de cookies).

 

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “E-TIC”, i en defecte d'això els enllaços que s'estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.
Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

“E-TIC” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic etic@etics.es.
“E-TIC”, utilitza les xarxes socials per a promocionar els seus esdeveniments i serveis i arribar al major nombre de destinataris possible, però les condicions de participació són les establertes per la mateixa xarxa social. Per si no fos prou, qualsevol sol·licitud de prestació de serveis, implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal i política de privacitat.

L´usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web www.etics.es.

 

ACTUALITZACIÓ  DE LA INFORMACIÓ

“E-TIC” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per a efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.
“E-TIC” es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. 

 

LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.
Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola. 

© 2018 - “E-TIC SISTEMES, S.L.U.”

Tots els drets reservats