Avís legal i condicions d'ús

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L'empresa titular d'aquest website és “E-TIC SISTEMES, S.L.U.”, amb domicili a C/ Balmes 7, Planta 4ª, 08007 de Barcelona, amb nombre de C.I.F.: B-63504567, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 36554, foli 0084, fulla 293527, inscripció 5ª. Correu electrònic de contacte etic@etics.es.

La informació continguda a www.etics.es constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix “E-TIC SISTEMES, S.L.U.” (d'ara endavant “E-TIC”) en el sector de les noves tecnologies oferint concretament serveis de consultoria, anàlisi, disseny, desenvolupament, implantació, assistència i manteniment de sistemes informàtics així com la comercialització de productes i serveis relatius a aquesta activitat i el desenvolupament d'accions formatives en el citat camp, i on s'ofereix per tant, accés a continguts del sector de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D´ÚS

L'accés a la Web www.etics.es exigeix l'acceptació de les condicions d'ús, la seva política i avís legal que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web sense necessitat de previ avís. El fet de navegar o utilitzar aquest suport suposa l'acceptació inequívoca d'aquestes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.etics.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “E-TIC”, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “E-TIC” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “E-TIC”.

“E-TIC” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de “E-TIC”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “E-TIC” sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i també segons la nova normativa europea. (Formularis de contacte o bé qualsevol sol·licitud de serveis)

Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol·licitud d'informació de “E-TIC” seran objecte de tractament mixt i s'incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “E-TIC”.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació laboral o contractual que en el seu cas s'estableixi amb “E-TIC”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi contractar, així com qualsevol relació negocial o de col·laboració que es pugui plantejar.

Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que pogués derivar aquesta acció.

“E-TIC” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al quals es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. S'adoptaran les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixin aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al Sistema d'Informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

La corporació no realitza cessions en l'actualitat amb les seves dades. Si escau, qualsevol possible cessió estarà emparada en l'obligat compliment de la legislació o bé en el seu consentiment explícit.

A aquest efecte, les relacions mercantils s'emparen en el consentiment prestat a a través dels contractes subscrits, les dades dels candidats es detallen en els formularis que se signen en les entrevistes i les relacions laborals s'emparen en els contractes laborals.

Únicament es comuniquen dades amb els encarregats de tractament que presten el servei d'assessorament legal per al compliment d'obligacions legals o bé el proveïdor informàtic, i sempre amb els contractes preceptius.

COOKIES

Únicament per al cas que s'accedeixi a la Web www.etics.es mitjançant un enllaç o banner procedent d'un afiliat de “E-TIC” s'utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l'efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va ha rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.etics.es. (El contingut de cookies ho trobarà en Política de cookies).

INFORMACIÓ LEGAL

Coordinadors/DPO es poden dirigir al següent correu electrònic etic@etics.es.

Finalitat del tractament: Gestió dels diferents projectes de desenvolupament informàtic i els relacionats a la web (consultoria, serveis tecnològics, outsorcing) i cerca de candidats per al desenvolupament dels projectes contractats.

Legitimació:Per tres vies, a través del consentiment inequívoc quan se signen contractes laborals o mercantils, formularis de consentiment o a través de la nostra web, acceptant les condicions legals.

Destinataris:No es destinaran dades a tercers excepte obligacions legals o bé cessions que siguin necessàries per complir el contractat. En el supòsit de candidats a llocs, prèvia l'obtenció de consentiment per escrit.

Drets:Els clients o candidats poden exercir el dret d'accés, rectificació, supressió en l'adreça que consta en la informació per capa (establiment o bé per email o bé en l'adreça de l'inici de l'escrit), com també a través de la nostra web. També informem als possibles afectats que tenen dret a sol·licitar el dret a la portabilitat de les seves dades, si escau, a la limitació del tractament que es realitzi quan la finalitat ja no existeixi o l'oposició específica a un tractament específic.

L'interessat o afectat pel tractament, tenen dret a retirar el seu consentiment a qualsevol moment.

Per finalitzar, el client o usuari afectat, té dret a dirigir-se a l'Agència de Protecció de Dades, entitat que gestiona qualsevol aspecte relacionat amb l'aplicació de la normativa de protecció de dades i on l'usuari pot denunciar o defensar els seus interessos en el cas que ho consideri oportú, la web és www.agpd.es.

Procedència:La procedència és del propi interessat. Les dades tractades són de nivell identificatiu o bàsic amb caràcter general.

Conservació dels dades:Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu de les parts, ja sigui per la vigència del contracte o consentiment o per imperatiu legal.

Transferències internacionals: En l'actualitat no es realitzen.

Informació Addicional: Canals d'informació:

1º.- Correu electrònic: etic@etics.es

2º.- Telèfon: Trucant al nostre telèfon d'atenció al públic 93-4874906 on li atendrà el nostre personal

3º.- En el propi establiment. Carrer Balmes 7, Planta 4ª, de Barcelona.

4º.- A través dels nostres textos legals exposats a la web, www.etics.es, concretament als apartats, “Avís legal”, “Política de Privadesa” i formularis de contacte.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“E-TIC” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi a les mateixes.

En el mateix sentit, “E-TIC” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “E-TIC” podrà contenir enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. “E-TIC” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

E-TIC” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web www.etics.es i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.

“E-TIC” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “E-TIC”, i en defecte d'això els enllaços que s'estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

“E-TIC” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer a tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic etic@etics.es.

“E-TIC”, utilitza les xarxes socials per promocionar els seus esdeveniments i serveis i arribar al major nombre de destinataris possible, però les condicions de participació són les establertes per la mateixa xarxa social. Per si no fos prou, qualsevol sol·licitud de prestació de serveis, implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal i política de privadesa.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos a la Web www.etics.es.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de Caràcter Personal recaptats mitjançant els diferents formularis de les Web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privadesa.

RESERVA

“E-TIC” es reserva la facultat a tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“E-TIC” es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE i JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2018 - “E-TIC SISTEMES, S.L.U.”

Tots els drets reservats